Motto

K tomu, aby společnost MERO a. s. mohla plnit všechny úkoly, které jsou na ni kladeny, je nutné mít zajištěnou dlouhodobou stabilitu a perspektivu vývoje.


Ekonomické prostředí

Ekonomika MERO ČR, a. s., je ovlivněna hlavním předmětem podnikání tj. přepravou a skladováním ropy, což předurčuje i základní ekonomické charakteristiky společnosti:

  • velké nároky na vybavení fixními aktivy
  • monopolní zajištění pozice výhradního přepravovatele ropy do České republiky
  • největší ochraňovatel strategických zásob ropy v zemi

Rozhodující oblastí podnikatelské činnosti společnosti MERO ČR, a. s., je přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinérie.
V oblasti přepravy ropy na sebe narážejí dva přirozené monopoly - monopol přepravovatele, tj. MERO ČR, a. s., a monopol zpracovatele, tj. rafinérie. Po ukončení rafinérského zpracování ropy ve společnosti PARAMO, a. s. v průběhu roku 2012, je v současné době ropa dodávána jedinému odběrateli, kterým je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., která vlastní rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou.
Skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy, které je druhou nejvýznamnější oblastí podnikatelské činnosti společnosti MERO ČR, a. s., je zajišťováno na základě smlouvy uzavřené s ČR - Správou státních hmotných rezerv. Smlouva je uzavřena s 30letým časovým horizontem a dává zúčastněným stranám prostor pro naplnění ekonomických parametrů investice. Jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie bylo zabezpečení navýšení skladovací kapacity nouzových zásob ropy. Společnost v předchozích letech postupně navýšila skladovací kapacity ve svém Centrálním tankovišti ropy (CTR) Nelahozeves, čímž bylo umožněno splnit závazky státu vůči Evropské unii v této oblasti na požadovanou úroveň. Rozšíření CTR Nelahozeves bylo realizováno z vlastních zdrojů a pod přímým investorstvím MERO ČR, a. s.