Motto

Jsme si vědomi společenské odpovednosti vůči svým zaměstnancům i okolí.


Personalistika

Úkolem společnosti MERO ČR, a. s., je spolehlivě, bezpečně a ekologicky zajišťovat zásobování českého hospodářství ropou. Pro dosažení stanovených cílů a poskytování služeb na vysoké úrovni potřebujeme především tým profesionálů, složený z kvalitních a spokojených zaměstnanců, jejichž znalosti a zkušenosti přispívají k celkovému výsledku společnosti a současně vytvářejí její image. Při práci klademe důraz nejen na otevřenost a srozumitelnost v komunikaci, ale i na trvalé zlepšování procesů a výkonů.

Protože naším cílem z hlediska zaměstnávání je jistota, stabilita a perspektiva zaměstnanců, snažíme se jim poskytovat takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj odborných znalostí, dovedností, způsobilostí i talentu každého jednotlivce. V nemalé míře investujeme do vzdělávání zaměstnanců, což považujeme za jednu z nejdůležitějších cest za naším úspěchem.

Garantujeme zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky, spravedlivý systém odměňování i motivující zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci mají možnost využít široké spektrum zaměstnaneckých výhod, jako např. dovolenou nad zákonný rámec, příspěvek na stravování, na životní pojištění nebo penzijní spoření, na zdraví, sport, kulturu či rekreaci nebo pro ně zajišťujeme pro preventivní lékařské programy.