Novinky

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž

Kralupy nad Vltavou, 1. 7. 2020 – Společnost MERO dokončila výstavbu nového velkokapacitního zásobníku, který pojme až 125 tis. m³ ropy. Nová nádrž byla vystavěna v areálu Centrálního tankoviště ropy, kde bylo postupem let vybudováno šestnáct nadzemních nádrží. Úspěšným dokončením této, v pořadí již sedmnácté nádrže s označením H13, byla kapacita tankoviště navýšena na celkových 1 675 000 m3.

Potřeba nového zásobníku vyplynula z legislativy týkající se ochrany vodních zdrojů, která ukládá pravidelné provádění kontrol těsnosti nádrží nejméně jednou za dvacet let. Jeho výstavba byla zahájena podpisem smlouvy s dodavatelem díla, společností Metrostav, a.s., v listopadu roku 2017. Díky bezproblémovému průběhu realizace se nádrž podařilo dokončit zhruba o šest měsíců dříve, než předpokládal původní harmonogram. Celkové náklady činily 480,8 mil. Kč, výstavba byla financována z vlastních zdrojů společnosti. Po delší době jde o významnější investici do infrastruktury související se zajištěním energetické bezpečnosti v oblasti přepravy a skladování ropy.

„Nutnost komplexních revizí skladovacích zásobníků, která vyplývá z požadavku vodního zákona, každým rokem zcela vyřadí z provozu jednu z nádrží, a to až na deset měsíců. Nový zásobník zajistí jak stabilitu systému skladování ropy, tak i flexibilitu přepravy ropy, a zároveň umožní naplnit požadavky rafinérií na výrobu ropných směsí. Velikost stávajícího areálu, v němž je vybudováno Centrální tankoviště ropy, poskytuje dostatečný potenciál pro případnou výstavbu dalších nádrží v budoucnu,“ uvedl Jaroslav Kocián, generální ředitel MERO ČR.

Otevřít náhled obrázku


Dispečink MERO je izolován od okolí

Kralupy nad Vltavou, 27. března 2020 - Krizový štáb společnosti MERO ČR reaguje na nepříznivý vývoj spojený s šířením koronaviru SARS-Cov-2 a rozhodl o spuštění krizového plánu – izolaci dispečinku.

Od pátku 27. března jsou operátoři a dispečeři MERO zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a na týden i od svých rodin. Po sedm dní budou přebývat v improvizovaných ložnicích zřízených v budově dispečinku na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi a střídat se ve 12ti hodinových směnách. Po týdnu proběhne důkladná dezinfekce prostor a na směnu nastoupí další tým. Zaměstnancům na směně je dvakrát denně měřena tělesná teplota, druhý směnný tým, který je v domácím prostředí, je povinen dodržovat pravidla vyplývající z nařízení vlády. Cílem opatření je maximálně chránit zaměstnance dispečinku, z něhož je řízen provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy.

„Ropovody a dispečink patří mezi prvky kritické infrastruktury státu a zajištění přepravy ropy je jedním z klíčových poslání naší společnosti. Neradi bychom, aby řízení ropovodů bylo případnou nákazou ochromeno, proto jsme přistoupili k tomuto opatření. Vážím si toho, že dispečeři a operátoři projevili sounáležitost se zájmy naší společnosti a vzdali se na čas běžného soukromého života a komfortu svých domovů“, uvedl Jaroslav Kocián, předseda představenstva společnosti MERO ČR.

Společnost MERO podpořila dětské domovy a hospice

Kralupy nad Vltavou, 10. prosince 2019

Společnost MERO má zájem systematicky podporovat společensky prospěšné aktivity a dát tak najevo svoje hodnoty a odpovědnost vůči okolí. V letošním roce společnost MERO poskytla finanční dary především hospicům a dětským domovům. V souladu s vnitřními pravidly byly dary směrovány subjektům v regionech, v nichž společnost v rámci svých aktivit působí a mezi celkem 12 subjektů bylo rozděleno téměř 750 tis. Kč.

Podporou hospicových zařízení, která poskytují péči umírajícím pacientům, jejich blízkým a pozůstalým, navázala společnost MERO na projekt loňského roku 2018, kdy byly sponzorské dary v úhrnné výši téměř 3,2 mil. Kč poskytnuty celkem 10 mobilním a čtyřem lůžkovým hospicovým zařízením.

Záměrem společnosti je podporovat společensky prospěšné aktivity v dlouhodobém horizontu.

Ropovod Družba dnes přepravil poslední dodávku ropy zapůjčené Unipetrolu při kontaminaci ropy v Družbě

6. listopadu 2019

Ropovodem Družba byla dnes 6. listopadu 2019 do nádrží na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi vrácena poslední dodávka ropy z celkového objemu zapůjčeného Správou státních hmotných rezerv společnosti Unipetrol.

Na konci dubna letošního roku byla v ropě, přepravované ropovodem Družba, zaznamenána zvýšená koncentrace organických chloridů. Dodávky Družbou pozastavili všichni odběratelé po trase ropovodu, bylo ohroženo i zásobování litvínovské rafinérie. Pro zajištění jejího provozu vláda ČR odsouhlasila zapůjčení téměř 30% nouzových ropných zásob ze státních hmotných rezerv uložených u společnosti MERO ČR.

Koncem května byl provoz Družby na českém území opět obnoven a ropa byla do nádrží se strategickými zásobami postupně vracena podle předem stanoveného harmonogramu. Dnes byla ropovodem Družba přepravena poslední dodávka a veškerý zapůjčený objem ropy je tak zpět v nádržích na Centrálním tankovišti ropy.

„Díky úzké spolupráci našich zaměstnanců se SSHR, Unipetrolem i s kolegy z Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo naskladňování ropy zpět do nádrží, v nichž jsou schraňovány strategické zásoby, bez jakýchkoliv problémů. Po celou dobu důsledně monitorujeme i kvalitu ropy, žádný ze sledovaných parametrů nepřekročil stanovený limit,“ uvedl předseda představenstva společnosti MERO ČR Jaroslav Kocián.

Společnost MERO ČR a GŘ HZS ČR uzavřely dohodu o spolupráci

31. 07. 2019

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslav Ryba a členové představenstva společnosti MERO Jaroslav Kocián a Otakar Krejsa podepsali dnes 31. července 2019 dohodu o spolupráci na období let 2019-2028. Zároveň společnost MERO poskytne Hasičskému záchrannému sboru ČR dar v podobě techniky a věcných prostředků v celkové hodnotě přes 40 mil. Kč.

Otevřít náhled obrázku

Společnost MERO provozuje činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, které souvisí především se skladováním velkého objemu ropy. Společnost MERO dlouhodobě spolupracuje s HZS ČR v oblasti požární ochrany a havarijní připravenosti, aby dodržela veškeré zákonem požadované standardy a povinnosti

Společností MERO byla pořizována požární technika a další věcné prostředky pro jednotky požární ochrany, které jsou předurčeny pro provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádných událostí na ropovodech, a objektech a zařízeních MERO.

Povinnost zabezpečovat požární techniku a věcné prostředky požární ochrany bude v budoucnu zajišťována zejména prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na základě dohody o spolupráci, která byla dnes představiteli MERO a HZS podepsána na období let 2019-2028.

Stávající technika a věcné prostředky, které společnost MERO vlastní a jejichž hodnota činí více než 40 mil. Kč, bude z rozhodnutí vedení společnosti darována Hasičskému záchrannému sboru ČR.

„Dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky si velmi vážíme a věříme, že tento dar bude užitečný při činnosti jednotek požární ochrany HZS ČR,“ uvedl předseda představenstva MERO Jaroslav Kocián.

„Za Hasičský záchranný sbor ČR mohu říci, že si vážím aktivní a dlouhodobé spolupráce se společností MERO. Díky jejímu vstřícnému a odpovědnému přístupu bude možné darovanou techniku využívat nejen pro potřeby společnosti MERO, ale v případě mimořádných událostí bude tato technika hasičům pomáhat také mimo objekty a zařízení společnosti MERO,“ doplnil generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.

Otevřít náhled obrázku


Nový zásobník na ropu v Nelahozevsi vybuduje Metrostav

Kralupy nad Vltavou, 13. 10. 2017

Akciová společnost MERO ČR dnes stanovila vítěze zadávacího řízení pro výběr dodavatele, který v Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi vybuduje novou skladovací nádrž na ropu o objemu 125 000 m3. Stala se jím společnost METROSTAV, a.s. Zadávacího řízení se zúčastnili celkem čtyři zájemci.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického průzkumu, realizace stavebních a montážních prací včetně vybudování a zprovoznění technologií nezbytných k provozování skladovací nádrže a jejich napojení na existující infrastrukturu CTR.


O zakázku na výstavbu nového zásobníku na ropu v Nelahozevsi se ucházejí čtyři zájemci

Kralupy nad Vltavou, 18. 9. 2017

Akciová společnost MERO ČR dnes ve stanovené lhůtě uzavřela příjem nabídek v zadávacím řízení pro výběr dodavatele, který na Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi vybuduje novou skladovací nádrž na ropu o objemu 125 000 m3. Společnost obdržela celkem čtyři nabídky, které již začala vyhodnocovat výběrová komise.


MERO ČR vypsala veřejnou zakázku na stavbu nové nádrže v Nelahozevsi

Kralupy nad Vltavou, 24. 7. 2017

Akciová společnost MERO ČR vypsala otevřené zadávací řízení pro výběr dodavatele, který v Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi vybuduje novou skladovací nádrž na ropu o objemu 125 000 m3. Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací včetně vybudování a zprovoznění technologií nezbytných k provozování skladovací nádrže a jejich napojení na existující infrastrukturu CTR.

„K vybudování nového zásobníku nás vedou požadavky české legislativy, konkrétně vodního zákona, předepisující po roce 2018 pravidelné provádění revizí. Ty v podmínkách CTR vždy jednu z provozovaných nádrží na šest až osm měsíců zcela vyřadí z provozu. Nová skladovací nádrž navíc přinese zvýšení stability a flexibility systému přepravy a skladování ropy, které nám umožní se lépe vypořádat s problémy obdobného charakteru, jako byly dlouhodobé odstávky českých rafinérií v nedávné minulosti,“ říká Stanislav Bruna, generální ředitel MERO ČR.

Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky jsou uvedeny na profilu zadavatele (https://www.tenderarena.cz/profily/Mero). Termín pro podání nabídek je 18.9.2017.

MERO ČR dosud v CTR provozuje 16 nadzemních zásobníků s celkovou skladovací kapacitou 1.550.000 m3, které z větší části slouží ke skladování strategických zásob ropy.


Rozšíření Centrálního tankoviště ropy – příležitost pro stavební firmy

Kralupy nad Vltavou, 22. 3. 2017

Společnost MERO ČR, zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy pro Českou republiku, připravuje rozšíření kapacity Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi u Prahy. Předběžně navrhovaná výstavba v pořadí sedmnácté nádrže H13 navýší současnou kapacitu tankoviště o dalších 125 000 m3, čímž se dostane k celkovému objemu 1 675 000 m3. MERO ČR plánuje před vyhlášením veřejné zakázky okruhu potenciálních dodavatelů představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace. Firma očekává, že o zakázku v hodnotě stovek milionů bude mezi stavebními firmami zájem.

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

MERO ČR, a.s., se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČO: 601 93 468 (Zadavatel) oznamuje konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy – skladovací nádrž H13“ (Veřejná zakázka).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ (Konzultace) okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky.

Zadavatel bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace. Konzultace bude probíhat v termínu od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017 s tím, že s jednotlivými dodavateli bude Zadavatel jednat individuálně. Zadavatel oslovil s pozvánkou primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou Zadavateli známí zejména z obdobných projektů realizovaných v České republice i zahraničí.

Více informací o průběhu Konzultace a podmínkách účasti najdete na webových stránkách Zadavatele Dokumenty ke stažení nebo kontaktujte Zadavatele prostřednictvím e-mailové adresy zakazkyh13@mero.cz.


Sněmovní podvýbor pro energetiku podpořil strategické záměry MERO ČR

Kralupy nad Vltavou, 27.10.2016 - Podvýbor pro energetiku Poslanecké sněmovny ČR ve čtvrtek 27. října jednal na svém výjezdním zasedání v Kralupech nad Vltavou o potřebě navýšení skladovacích kapacit pro strategické zásoby ropy ČR, které pro Správu státních hmotných rezerv spravuje společnost MERO.

Záměr vyhlásit zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace nového zásobníku již dozorčí rada společnosti MERO odsouhlasila. Rozšíření CTR Nelahozeves s odhadovanými náklady 650 milionů korun bude financováno z vlastních zdrojů společnosti.

„Strategické plány společnosti MERO mají podporu podvýboru pro energetiku,“ řekl předseda podvýboru Milan Urban. „Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že její současný stav i plánované investice jsou na úrovni těch nejlepších firem v oboru,“ dodal.

„Maximální pozornost je zapotřebí věnovat zvýšení rezervní kapacity Centrálního tankoviště ropy ze stávajících 90 na 120 dní nově požadovaných evropskou směrnicí. Budeme podporovat to, aby se v rámci možností vytvořily podmínky pro maximální urychlení investic, které to zajistí,“ doplnil místopředseda podvýboru Vlastimil Vozka.

„Stávající prostory, ve kterých je vybudováno Centrální tankoviště ropy, umožňují výstavbu ještě dalších až čtyř nových nádrží o kapacitě každé ve výši 125 000 m3 ropy,“ uvedl obchodní ředitel MERO ČR Otakar Krejsa.

Akciová společnost MERO ČR zahájila přípravné práce k vybudování nového zásobníku o objemu 125 000 m3 v Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou v říjnu letošního roku.

Potřeba nového zásobníku plyne mimo jiné z nové legislativy týkající se ochrany vodních zdrojů a z nové směrnice EU, které vstoupí v platnost v roce 2018. Současně společnosti umožní zlepšit podmínky při provozním zásobování českých rafinerií a skladování strategických zásob ropy v ČR.

Legislativa související s provozováním skladů kapalných uhlovodíků, změněná v r. 2011, přináší od r. 2018 zásadní problém při provozování systému ropovodů. V souladu s novelizací zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je MERO povinno provádět revize skladovacích nádrží v periodě maximálně 20 let. Současná infrastruktura tuto povinnou standardní operaci neumožňuje. Nový zásobník bude sloužit jako operativní rezerva pro období po roce 2018, kdy musí provozovatel kvůli požadavkům vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) zahájit pravidelné zkoušky těsnosti zásobníků. Vzhledem k velikosti nádrží tyto zkoušky v podmínkách CTR potrvají šest až osm měsíců, což vždy jeden zásobník zcela vyřadí z provozu. Tento problém musí být řešen tak, aby výsledek co nejlépe respektoval všechny možné alternativy dalšího rozvoje MERO, vývoje stavu státních hmotných rezerv a dalších obchodních příležitostí.

Česká právní úprava zákona o nouzových zásobách ropy z roku 1999 navazuje na úpravu povinných nouzových zásob ropy a ropných produktů podle evropské Směrnice 119/2009/ES. Podle ní jsou dnes členské státy EU povinny udržovat na základě příslušných právních a správních předpisů zásoby ropy a vybraných ropných produktů na úrovni, která celkově odpovídá alespoň 90 dnům jejich průměrného denního čistého dovozu, dosaženého v předchozím kalendářním roce. Nová směrnice EU, která vstoupí v platnost v roce 2018, přitom zvyšuje limit nouzových zásob ropy z 90 na 120 dnů. Členské státy budou moci požádat o prodloužení lhůty pro splnění uvedené povinnosti až o deset let.


MERO ČR postaví nový zásobník na ropu na centrálním tankovišti v Nelahozevsi

Kralupy nad Vltavou, 18. října 2016 - Akciová společnost MERO ČR zahájila přípravné práce k vybudování nového zásobníku o objemu 125 000 m3 na Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou.

Potřeba nového zásobníku plyne mimo jiné z nové legislativy týkající se ochrany vodních zdrojů a současně společnosti umožní zlepšit podmínky při provozním zásobování českých rafinerií a skladování strategických zásob ropy v ČR.

Záměr vyhlásit zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace nového zásobníku již odsouhlasila dozorčí rada společnosti. Rozšíření CTR Nelahozeves s odhadovanými náklady 650 mil. Kč bude financováno z vlastních zdrojů společnosti. Předpokládaná doba výstavby je 36 měsíců od okamžiku zahájení projektové přípravy.

Stanislav Bruna, generální ředitel MERO ČR, k výstavbě nového zásobníku říká: „Je to po delší době významnější investice do infrastruktury související s českým systémem přepravy ropy. Hlavní důvodem je sice zpřísnění environmentální legislativy, ale současně výstavba nové skladovací nádrže znamená zvýšení stability a flexibility systému přepravy a skladování ropy, které nám umožní se lépe vypořádat s problémy obdobného charakteru, jako byly dlouhodobé odstávky českých rafinérií v nedávné minulosti.“

Otakar Krejsa, ředitel pro obchod a správu MERO ČR k tomu dodává: „V neposlední řadě existuje samozřejmě možnost využít tuto kapacitu za příznivých okolností ke komerčním účelům.“


Mezinárodní asociace přepravců ropy má nového člena

Kralupy nad Vltavou, 30. května 2016 – V Bratislavě se ve dnech 25. a 26. května konalo páté zasedání Mezinárodní asociace přepravců ropy (IAOT). Setkání se zúčastnil i český zástupce – společnost MERO ČR. Zúčastnění aktéři si dosavadní spolupráci pochvalují a plánují její další prohloubení. Novým členem asociace se stala čínská společnost CNCP.

IAOT (International Association of Oil Transporters) sdružující významné národní přepravce ropy vznikla z podnětu MERO ČR již v prosinci 2013. Společná iniciativa se slovenským Transpetrolem a ruskou Transněftí vyústila v první řádné Valné shromáždění IAOT v Praze konané v loňském roce.

„Asociace je platformou jak pro technickou výměnu zkušeností, tak především pro zajištění plynulosti a stability dodávek ropy“ poznamenal Stanislav Bruna, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR. Právě neformální výměna zkušeností a informací je klíčovou rovinou činnosti organizace.

Novým členem IAOT se stala čínská státní ropná společnost China National Petroleum Company (CNCP), která byla zastupována viceprezidentem PetroChina Huangem Weihem. Mezi současné členy patří vedle společností MERO, Transpetrol či Transněft i MOL (Maďarsko), Gomeltransneft (Bělorusko) nebo KazTransOil (Kazachstán), na činnosti asociace se podílí také Ukrtransnafta (Ukrajina). Pozorovatelský status má Kaspické ropovodné konsorcium, jehož akcionáři jsou Chevron (USA), Mobile (USA) a Eni (Itálie).

Ze společných jednání vyplynulo, že asociace chce do budoucna řady svých členů i nadále rozšiřovat. S nabídkou členství byly osloveny společnosti Pemex (Mexiko) a Petrobras (Brazílie), zájem o členství už ale projevily i další evropské ropovodné společnosti.

Proběhlé zasedání ukázalo, že spolupráce mezi členy funguje výborně, i proto je v plánu další prohloubení těchto společných aktivit. Důraz je kladen nejen na hledisko technického zabezpečování přepravy ropy, ale i na obecné zvyšování energetické bezpečnosti zemí zapojených do mezinárodní přepravy a dodávek ropy.

Výsledkem diskusí je i vznik expertních komisí, jejichž činnost se bude zaměřovat například na posuzování a analýzu parametrů přepravy ropy, ale také na perspektivy stávajících či nových ropovodních tras, dále na technické aspekty spolupráce subjektů podílejících se na její přepravě. Předmětem debat byly i další atributy přepravy ropy.


Ropovod IKL dopravil do ČR už 50 000 000 tun ropy

Kralupy nad Vltavou, 18. dubna 2016 – Do České republiky dorazila v sobotu 16. dubna v ranních hodinách ropovodem IKL padesátimiliontá tuna ropy. Ropovod IKL letos slaví 20 let provozu.

Jubilejní dodávka přitekla do Centrálního tankoviště ropy (CTR) ve středočeské Nelahozevsi. Jedná se o směs rop CPC, Azeri Light a Azeri Light Supsa z nalezišť v Kazachstánu a Ázerbájdžánu, které připluly tankery do italského přístavu Terst. Po namíchání směs dále putovala do německého Vohburgu ropovodem TAL a odtud již ropovodem IKL do České republiky. Cesta z Vohburgu do Nelahozevsi trvala této dodávce ropy zhruba 15 dní.

„Přeprava ropy prostřednictvím ropovodů je z hlediska ekologie nejbezpečnější a nejjistější způsob dopravy. Pokud bychom chtěli padesát milionů tun ropy z IKL dopravit do České republiky po zemi, museli bychom vyčlenit přibližně 1 000 000 železničních nebo dokonce až 2 000 000 automobilových cisteren, což je ale reálně velmi obtížně proveditelné“ říká Ondřej Šmolík, vedoucí oddělení provozu ze společnosti MERO.

Ropovod IKL téměř výhradně zásobuje rafinérii v Kralupech nad Vltavou, která po úpravě technologie v roce 2001 zpracovává pouze ropu s nižším obsahem síry, než má ruská ropa dopravovaná ropovodem Družba. IKL začal fungovat před 20 lety právě jako alternativní přepravní trasa k Družbě.

Otevřít náhled obrázku


Unipetrol a MERO se dohodly na přepravních tarifech

Litvínov, 7. dubna 2016 – Zástupci společností Česká rafinérská a MERO ČR podepsali dodatek týkající se přepravních tarifů ke stávající smlouvě o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovody IKL a Družba z ledna roku 2016. Dodatek je platný od 1. dubna 2016. Roční hodnota kontraktů převyšuje jednu miliardu korun.

„Díky velmi intenzivním jednáním v posledních měsících a vůli obou stran dohodnout se, jsme dokázali nastavit novou podobu tarifů. Chtěl bych ocenit aktivní přístup společnosti MERO,“ vyjádřil se Marek Świtajewski, generální ředitel Unipetrolu. „Podepsaný dodatek smlouvy je součástí širší dohody, která vymezuje podmínky spolupráce obou společností při dodávkách ropy do České republiky a posiluje tak surovinovou bezpečnost tuzemské ekonomiky,“ dodal Marek Świtajewski.

„Dohoda o výši tarifů je důležitou tečkou za dlouhými jednáními spojenými s nastavením standardního smluvního vztahu mezi oběma společnostmi. Poslední fáze jednání posílila vzájemnou důvěru a vnímám ji jako základ budoucí spolupráce na společných projektech,“ dodal Stanislav Bruna, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR.

Česká rafinérská, jejímž 100 % vlastníkem je společnost Unipetrol, a společnost MERO ČR podepsaly v lednu tohoto roku smlouvu o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba, čímž byly dlouhodobě nastaveny podmínky pro přepravu ropy do České republiky. K této smlouvě byl nyní podepsán dodatek č.1 týkající se výše přepravních tarifů a také smlouva o obstarání přepravy ropy ropovodem TAL, ve které společnost MERO ČR figuruje jako zprostředkovatel. Předpokládaná roční hodnota obou kontraktů je více než jedna miliarda korun. Unipetrol předpokládá značné úspory v závislosti na objemech přepravené ropy. Smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou. Jednání mezi oběma stranami započala v roce 2010.

V neposlední řadě Unipetrol RPA a MERO ČR podepsaly memorandum o možném dalším zintenzívnění spolupráce při skladování ropy.

Prostřednictvím ropovodu Družba je dopravována ropa z Ruské federace do rafinérie v Litvínově, patřící společnosti Česká rafinérská.

Ropovodem IKL je zásobována rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Celková procesní kapacita obou rafinérií je na úrovni 8,7 milionů tun ropy za rok.


Ropovod IKL: Před 20 lety otevřelo Česko cestu ropě ze západu

Kralupy nad Vltavou, 23. března 2016

Ropovod IKL před 20 lety napojil Českou republiku na západoevropskou ropovodnou síť, čímž významně snížil závislost země na dodávkách z Ruska prostřednictvím ropovodu Družba. Výstavba IKL včetně tankoviště ve Vohburgu proběhla i na tehdejší dobu v rekordním čase: téměř 350 km dlouhá trasa a čtyři nádrže o celkovém objemu 200 000 m3 byly hotovy během necelých dvou let.

Před 20 lety, dne 25. března 1996, zahájila společnost MERO ČR, a. s., slavnostně provoz IKL, v té době nejmodernějšího evropského ropovodu. Potrubní systém o délce 347 km propojil Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi s tankovištěm ropy v bavorském Vohburgu, kam putuje ropa z italského přístavu Terst. Česká republika tím po více než 30 letech získala alternativní zásobovací trasu schopnou zastoupit východní ropovod Družba.

„Česká republika získala s ropovodem IKL jistotu, že v případě problémů na Družbě nezůstane tak zvaně na suchu. Prozíravost tohoto rozhodnutí se potvrdila již několikrát. K různým výpadkům dodávek z Ruska došlo z technických, politických i ekonomických důvodů např. v letech 2007, 2008 a 2012. Díky IKL je Česko bez problémů přestálo,“ říká generální ředitel MERO ČR Stanislav Bruna.

Myšlenka nezávislosti na ropě přepravované Družbou začala být aktivně rozvíjena v roce 1990. Dobové politické i ekonomické změny a následné problémy ruských těžařských společností vedly k obavám o spolehlivost dodávek z Ruska, proto se tehdejší ČSFR rozhodla pro výstavbu moderního ropovodu napojeného na západoevropskou infrastrukturu. Usnesením vlády České republiky ze dne 4. února 1992 byla výstavba ropovodu schválena, bavorská vláda vyslovila souhlas s projektem ropovodu 15. února 1992.

Přes dva roky zabralo vyřízení veškerých legislativních předpisů a norem, které byly především na německé straně velmi složité a přísné (pro představu, povolovacího procesu se účastnilo 5 bavorských státních ministerstev, 6 zemských úřadů, 34 obecní rady, zemský úřad pro vodní hospodářství, zemský památkový úřad, 6 úřadů vodního hospodářství, 2 vrchní lesní hospodářství, 8 lesních úřadů, znalecká organizace TÜV a četní znalci v odborných otázkách). Přesto byl projekt realizován v rekordně krátké době a již 9. ledna 1996 byl zahájen zkušební provoz. Slavnostní zahájení ostrého provozu se na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi uskutečnilo 25. března 1996.

Ropovod byl v době výstavby nejmodernějším a nejbezpečnějším zařízením svého druhu. Použitá konstrukční řešení, technologie a postupy odpovídaly tehdejším náročným požadavkům německé legislativy. Např. kvalita svarových spojů na potrubí byla velmi pečlivě kontrolována a dokumentována, svary byly prověřovány ultrazvukem i rentgenem. Součástí zařízení po celé délce ropovodu (včetně tankoviště ve Vohburgu) je řídicí a komunikační systém SCADA. I přes technologickou vyspělost ropovodu investuje MERO do jeho průběžné modernizace zhruba 50 mil. Kč ročně.

Ropovod IKL v číslech

  • celková délka: 347 km
  • roční kapacita: 11,5 milionů tun
  • průměr potrubí: 711 mm
  • počet armaturních šachet: 54
  • rychlost proudění ropy v ropovodu: 0,5–1,1 m/s
  • objem ropy přepravené za 20 let: 49 153 699 tun
  • počet druhů přepravené ropy: 32

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku


Nové vedení společnosti MERO ČR se dohodlo s Českou rafinérskou na smlouvě o přepravě a úschově ropy

Kralupy nad Vltavou, 4. ledna 2016 – Zástupci společností MERO ČR, a. s. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., podepsali v Praze novou smlouvu, na jejímž základě budou upraveny podmínky přepravy ropy do České republiky. Smlouva o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba je platná od 1. ledna 2016.

Dlouhá a málo úspěšná jednání probíhající mezi oběma společnostmi od roku 2010 nabrala ztracenou energii s příchodem nového vedení do společnosti MERO ČR počátkem roku 2015. Oběma stranám se pak v průběhu následujících měsíců podařilo překonat existující rozpory a dosáhnout shody v pohledu na budoucí dlouhodobý způsob vzájemné spolupráce. „Podpisem dohody jsme obnovili standardní smluvní vztah mezi společnostmi MERO ČR a Česká rafinérská a společně přispěli ke stabilizaci situace v české petrochemii,“ říká Stanislav Bruna, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR. „Oceňujeme aktivní a pozitivní přístup vedení České rafinérské a podíl jejich vyjednávacího týmu na dosažení dohody.“

Společnosti Česká rafinérská a MERO se navíc zavázaly pokračovat v jednání o přepravním tarifu tak, aby ke shodě o jeho výši došlo nejpozději do konce března 2016. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Prostřednictvím ropovodu Družba je dopravována ropa z Ruské federace do rafinérie v Litvínově, která patří společnosti Česká rafinérská, stejně jako rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Ta je zásobována především ropovodem IKL.

Česká Družba slaví půl století, do rafinérií přepravila 293 milionů tun ropy

Kralupy nad Vltavou, 21. prosince 2015

Výstavba ropovodu Družba začala v prosinci 1960 v sibiřském městě Samara jako ambiciózní mezinárodní projekt. V roce 1965 byl ropovod prodloužen až do českého Litvínova. Během 50 let své existence přivedl do českých rafinérií 293 milionů tun ropy. Díky komplexní modernizaci může sloužit ještě desítky let.

Ropovod Družba je nejstarším fungujícím ropovodem na území České republiky. Zdejší úsek měří 357 km (včetně odboček a zdvojení pak 504 km). Potrubí protíná 15 330 parcel ve vlastnictví 26 991 vlastníků od moravského Hodonína až k severočeskému Litvínovu. Do roku 1989 přepravovala Družba do Československa až 18 milionů tun ropy ročně, dnes jí přiteče zhruba 4 miliony tun ročně (celkový objem přepravy společně s ropovodem IKL činí v posledních letech kolem 7 milionů tun za rok).

Od roku 1994 český úsek ropovodu Družba vlastní a provozuje státní společnost MERO ČR, a. s. V letech 1998-2003 proběhla rozsáhlá modernizace Družby (investice cca 1,82 mld. Kč), do údržby a modernizace ropovodu MERO ČR stále významně investuje. Družba má nové řídicí, komunikační i bezpečnostní systémy srovnatelné s mnohem mladšími ropovody. Díky odborné péči může Družba bezpečně přepravovat ropu ještě několik desetiletí – ve světě existují i 90leté provozuschopné ropovody v dobré kondici.

Potrubní přeprava ropy je ve srovnání s ostatními druhy dopravy nejvíce bezpečná, ekologická a ekonomicky výhodná. Například na dopravení denního objemu ropy do rafinérie v Litvínově by jinak bylo potřeba asi 310 standardních železničních cisteren, tedy téměř 16 vlakových souprav (každá s 20 vagóny). V případě kamionové dopravy by tento objem muselo nahradit zhruba 600 plně naložených automobilových cisteren.

Nejdelší ropovodní síť na světě Družba o délce 5 100 km propojuje osm zemí (Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko a Českou republiku). Na své cestě křižuje 94 velkých a více než 400 menších řek, přes 500 železničních tratí a dálnic.

Více zajímavostí o Družbě naleznete v interaktivní aplikaci: www.mero.cz/druzba

V Moskvě se uskutečnilo čtvrté zasedání Mezinárodní asociace přepravců ropy

Ve dnech od 3. do 5. září 2015 se konalo v Moskvě v pořadí již 4. zasedání Mezinárodní asociace přepravců ropy. Kromě představitelů hostitelské společnosti Transněfť se jej zúčastnili zástupci společností MERO, slovenského Transpetrolu, maďarské společnosti MOL, běloruské Gomeltransněfť Družba, zástupci konsorcia Caspian Pipeline Consortium a kazašského přepravce KazTransOil, který byl v průběhu tohoto zasedání přijat za člena asociace.

Otevřít náhled obrázku

Součástí programu byla prohlídka zařízení závodů Transněfti. Zástupci společností se seznámili s činností Transněfti v oblasti vývoje zařízení pro diagnostiku ropovodů, vnitřní inspekci a čištění potrubí. Dále delegáti navštívili společnost OMEGA, kde se obeznámili s využitím optických technologií pro detekci a prevenci nekontrolovaných vlivů na potrubí a případných úniků ropy.

Na zasedání, které se konalo pod vedením prezidenta ruské Transněfti Nikolaje P. Tokareva, bylo mimo jiné dohodnuto ustavení pracovní skupiny se zaměřením na zvyšování energetické úspornosti a benchmarking.

V rámci zasedání Mezinárodní asociace přepravců ropy podepsali zástupci společností MERO ČR a Transpetrol vzájemnou dohodu o spolupráci a výměně informací při provozování ropovodů

Zasedání se s cílem seznámit se s aktivitami asociace zúčastnil též úřadující generální ředitel společnosti Ukrtransnafta Roman Sidorak. Členové Mezinárodní asociace ropných přepravců vyzvali ukrajinskou společnost, aby se k asociaci připojila.

Přítomní zástupci členů asociace zároveň odsouhlasili záměr nabídnout členství přepravcům ropy z Číny, Mexika a Brazílie a zdůraznili význam tohoto profesního uskupení, jehož cílem je aktivní spolupráce, výměna informací a řešení aktuálních otázek z oblasti přepravy ropy.


Předseda Správy státních hmotných rezerv navštívil Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr navštívil v pondělí 3. srpna 2015 Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi.

V areálu Centrálního tankoviště skladuje Správa státních hmotných rezerv ve velkokapacitních zásobnících strategické zásoby ropy pro Českou republiku.

Nádrže ropy v Nelahozevsi patří k největším nádržím svého druhu na světě. Jsou dvouplášťové, mají ochrannou jímku a plovoucí střechu, jejíž poloha se plynule přizpůsobuje výšce hladiny ropy v nádrži. Čerpadla pro uskladnění a vyskladnění ropy se ovládají dálkově z velínu na Centrálním tankovišti ropy. Operátoři a dispečeři tu mají neustále čerstvé informace o objemu uskladněné ropy, čidla také předávají on-line informace o teplotě a hustotě ropy a o všech dalších parametrech ovlivňujících bezpečné skladování a přepravu ropy. Technický stav nádrží se pravidelně kontroluje.

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu, nejpozději však v zákonem daných časových intervalech, probíhají revize nádrží. Právě během revize jedné z nich navštívil Centrální tankoviště předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

V rámci prohlídky vysoce ocenil odbornost zaměstnanců MERO a péči, která je skladování ropy na tankovišti v Nelahozevsi věnována.

Otevřít náhled obrázku


Společnost MERO se důrazně ohrazuje proti informacím, které zazněly v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dne 12. července 2015

Kralupy nad Vltavou dne 13. července 2015

Společnost MERO se důrazně ohrazuje proti informacím, které byly zveřejněny v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dne 12. července 2015 k výběru pojišťovacího makléře ve společnosti MERO.

Vedení společnosti obchodní vztahy a závazky z nich plynoucí průběžně aktualizuje, a to výhradně v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách.

S ohledem na skutečnost, že poslední výběrové řízení na výběr pojistitele i výběrové řízení na pojišťovacího makléře bylo realizováno v roce 2007 (přičemž stejný pojišťovací makléř pracoval pro společnost již v předchozích letech bez výběrového řízení), bylo rozhodnuto o realizaci výběrových řízení spojených s poskytováním pojišťovacích služeb.

Cílem výběrových řízení je ověřit, zda výše pojistného, které společnost hradí, odpovídá cenové úrovni běžné na současném trhu pojišťovacích služeb a případně náklady vynakládané na pojistné a související služby zefektivnit a optimalizovat.

V červnu tohoto roku bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na pojišťovacího makléře, přičemž přímá výzva k podání nabídky byla odeslána čtyřem dodavatelům včetně stávajícího a nabídku podaly celkem 3 subjekty. Jedna ze společností však nesplnila podmínky zadávací dokumentace, které byly nastaveny zcela transparentně a nediskriminačně, hodnotící komisí byly tedy hodnoceny pouze dvě nabídky. Na základě hodnotících kritérií byla vybrána nabídka uchazeče RESPECT, a. s. jako nejkomplexnější a tím i pro společnost nejvýhodnější. Kromě nejlepších referenčních nabídek, respektování požadavku MERO na nepřijímání bonusů od pojišťoven, nejvyššího limitu profesní odpovědnosti, vazeb na zahraniční pojišťovací subjekty (výhoda pro MERO s ohledem na možnost zajištění pojišťovacích služeb pro dceřinou společnost v Německu) se prezentovala jako uchazeč nejvíce znalý prostředí petrochemického průmyslu, včetně znalostí technických týkajících se rozvodů ropovodu v terénu.

Hodnotící komise posuzovala výhradně obsah jednotlivých nabídek dle nastavených kvalifikačních a hodnotících kritérií a souladu s podmínkami Zákona o veřejných zakázkách. Pracovala zcela nezávisle a nezjišťovala politickou příslušnost členů statutárních orgánů uchazečů, neboť takové praktiky považuje za diskriminační.

Pro úplnost doplňujeme, že otevřené výběrové řízení na výběr pojistitele bude následovat, předpokládá se jeho realizace do konce tohoto roku.


Mezinárodní asociace přepravců ropy se rozrostla o další členy

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se uskutečnilo další setkání členů Mezinárodní asociace přepravců ropy (IAOT, International Association of Oil Transporters, dále jen Asociace) a představitelů společností přepravujících ropu, které projevily zájem o členství v Asociaci.

Asociace vznikla z iniciativy MERO ČR jako nevládní a neziskové uskupení již v prosinci 2013. O rok později společnosti Transněft, Transpetrol a Gomeltransněfť, společně se zakládajícím členem společností MERO podepsali memorandum, ve kterém potvrdily zájem o vstup do Asociace.

Jejím hlavním posláním je vytvoření platformy k výměně informací, formulaci společných stanovisek a postojů a koordinaci společných aktivit v oblastech, které jsou úzce spojeny s problematikou přepravy ropy a ropných produktů (včetně společných projektů) v euroasijském teritoriálním prostoru.

Dne 24. dubna se v pořadí třetího zasedání Asociace kromě nejvyšších představitelů tří členských zemí českého přepravce MERO, ruské Transněfti a slovenského Transpetrolu zúčastnili i představitelé běloruské Gomeltransněfti a maďarského MOLu, kteří deklarovali zájem o členství v Asociaci a nejvyšší představitel konsorcia Caspian Pipeline Consortium, který projevil zájem o status pozorovatele.

V rámci setkání byl mimo jiné projednán plán činnosti Asociace a vytipována odborná témata příštích setkání např. kvalita a bilancování přepravované ropy, vnitřní inspekce potrubí, systém pro prevenci a detekci úniků, apod. Jedná se tedy o oblasti, které jsou jak pro MERO, tak i pro přepravce ropy z jiných zemí velmi aktuální.

Cílem Asociace je taktéž koordinace kroků souvisejících s přepravou ropy, výměna informací a společné řešení problematiky dodávek ropy ropovodem Družba. Navázání osobních kontaktů nejvyšších představitelů zúčastněných společností může urychlení komunikace a informovanosti, např. v mimořádných situacích ohledně dodávek ropy ropovodem Družba, významně napomoci.


Ministerstvo financí jmenovalo nové členy představenstva společnosti MERO

V Praze 7.ledna 2015

Celá zpráva


Hasiči cvičně likvidovali požár ropné nádrže v Centrálním tankovišti

Nelahozeves, 24. září 2014

Simulovaný požár velkokapacitní ropné nádrže byl námětem velkého taktického cvičení MERO 2014, které se dnes ráno odehrálo v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Cvičení se zúčastnilo celkem 10 hasičských záchranných sborů, přes 20 zasahujících aut a desítky osob z havarijních štábů několika okolních obcí. Při likvidaci požáru využili hasiči dvě speciální americká hasicí zařízení.

Přes padesát hasičů zasahovalo dnes ráno u simulovaného požáru velkokapacitní nádrže ropy v Nelahozevsi. Podle scénáře taktického cvičení MERO 2014 došlo po zásahu bleskem ke vznícení ropy v nádrži o objemu 125 000 metrů krychlových. Kvůli poškození automatického hasicího zařízení bylo nutné vyhlásit požární poplach a povolat jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vybavené výkonnými hasicími zařízeními Ambassador. Společně s Krajským operačním a informačním střediskem, Policií ČR a krizovými štáby okolních obcí se do taktického cvičení zapojilo více než 100 osob.

Na Centrálním tankovišti ropy má společnost MERO ČR, a. s., celkem 16 ropných nádrží o celkové kapacitě 1,55 milionů metrů krychlových. Přes milion metrů krychlových ropy skladuje pro Správu státních hmotných rezerv. Ze zákona má MERO povinnost pořádat velké taktické cvičení, při němž se prověřuje aktuálnost a použitelnost havarijního plánu CTR, v pravidelných intervalech. „Rozsah našich pasivních a aktivních zařízení pro zvládnutí požáru je ve srovnání se zabezpečením obdobných skladů ropy v Evropě nadstandardní,“ uvádí generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček.

Každý zásobník ropy na CTR je vybaven plamennými hlásiči a tepelně citlivými kabely, které spouštějí automatický stabilní hasicí systém. Ten je schopný pokrýt střechu nádrže speciální pěnou během tří minut. Výstup elektronického požárního systému je vyveden na velín CTR a zároveň na dispečink smluvní jednotky HZS podniku Synthos. Areál tankoviště navíc neustále sledují kamery a situaci vyhodnocují operátoři ve velínu CTR. Celkem je pro případ požáru na tankovišti k dispozici 23 tisíc kubíků vody a 80 tisíc litrů pěnidel.

K největším devizám mobilního hasicího zařízení patří dva americké monitory Ambassador. Monitory vyvinula americká firma Williams Fire & Hazards Control pro hašení velkých požárů právě v oblasti rafinérského průmyslu. Dva tyto přístroje by stačily s ohledem na své parametry a podmínky na Centrálním tankovišti ropy zlikvidovat požár skladovací nádrže do 60 minut. Výkonový rozsah monitoru je 3700 až 22 700 l/min, při 7 barech.

„Je potřeba si uvědomit, že zásah na hořlavou kapalinu je svým způsobem specifický. Aby byl zásah účinný, je nejprve nezbytné shromáždit dostatečné množství zasahujících příslušníků a hasební látky a následně je třeba dodávat hasební pěnu na požářiště bez narušení kontinuity,“ popisuje přístup náměstek krajského ředitele HZS Středočeského kraje pro IZS a operační řízení plk. Ing. Miloš Hladík.

Cílem cvičení bylo procvičit součinnost zasahujících složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, prověřit aktuálnost vnějšího havarijního plánu pro Centrální tankoviště ropy, plánu varování a plánu regulace pohybu osob a vozidel. Při cvičení bylo rovněž prověřeno varování obyvatel prostřednictvím všeobecné výstrahy.


Ropovod IKL čeká prodloužení provozního povolení

Kralupy nad Vltavou, 10. června 2014

Ropovod IKL, který Českou republiku zásobuje ze západu, obdrží na podzim nové provozní povolení. IKL slouží jako alternativa k ruskému ropovodu Družba již od roku 1996. Loni přepravil do České republiky 2,6 milionů tun ropy. Vlastníkem a provozovatelem IKL je státní společnost MERO ČR.

Společnost MERO Germany, AG., provozovatel německého úseku ropovodu IKL a dceřiná firma MERO ČR, a. s., požádala vládu Horního Bavorska o prodloužení provozního povolení německé části ropovodu IKL. Původní povolení na dvacet let totiž platí jen do konce letošního roku. Od roku 2010 byly realizovány přípravné práce, klíčová fáze procesu běží od roku 2012. Bylo nutno zpracovat rozsáhlou technickou dokumentaci, absolvovat řadu odborných technických kontrol a inspekcí, odstranit potenciální možné vady a získat požadované expertní posudky. Náročný proces zahrnoval i veřejné slyšení v Regensburgu, které proběhlo 7. května 2014 za účasti obcí, různých institucí (např. dozorový orgán TÜV, úřady vodního hospodářství a životního prostředí), a zástupců veřejnosti. „Ropovod IKL je ve velmi dobrém technickém stavu. Provoz je minimálně poruchový, stabilní a vysoce spolehlivý, proto neočekáváme s vydáním povolení k provozu žádné problémy,“ uvedl generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček. Nové povolení již bude bez časového omezení. Bezpečnostní funkce ropovodu pravidelně kontroluje etablovaná německá společnost TÜV po celé délce ropovodu IKL, tedy i na českém území.

Na výstavbě ropovodu IKL se v roce 1990 dohodla tehdejší vláda ČSFR s provozovateli rafinérií, výstavba proběhla v letech 1992 - 1995. IKL byl postaven jako alternativa ropovodu Družba, který k nám dováží ropu z Ruska. Kapacitně je IKL schopný přepravovat přes 11 milionů tun ropy ročně, což plně pokrývá potřeby českých zpracovatelů. Za období let 1996 – 2013 bylo ropovodem IKL přepraveno celkem 41,7 mil. tun. Z toho rafinerie Litvínov odebrala 6,9 mil. tun ruské ropy a dalších sirnatých druhů ropy (tedy 16,5 % z celkového dodaného množství), zbytek byl přepraven do rafinérie v Kralupech. V minulosti již IKL několikrát potvrdil svůj strategický význam, když došlo k přerušení dodávek Družbou, ať již z politických či technických důvodů. IKL patří k nejmodernějším ropovodům v Evropě.

V Německém Vohburgu je IKL napojený na ropovod TAL, který vede až do italského přístavu Terst, kam tankery přivážejí ropu. V roce 2012 společnost MERO ČR, a. s., zakoupila v ropovodu TAL 5% podíl. Nákupem podílů získala přednostní právo na využití volné kapacity ropovodu nad rámec nasmlouvaných dodávek. V případě nenadálých situací tak může objem přepravované ropy zvýšit, čímž posiluje energetickou nezávislost České republiky na dodávkách ropy z východu.


MERO může nyní nahradit Družbu volnou kapacitou západoevropského ropovodu TAL

Kralupy nad Vltavou, 12. března 2014

Společnost MERO má zajištěnou alternativní dopravní trasu pro případ, že by politická krize na Ukrajině zastavila přítok ropy z Ruska ropovodem Družba. Jako jeden z akcionářů západoevropského ropovodu TAL má možnost využití přednostního práva na volnou kapacitu ropovodu TAL, která je pro potřeby českých rafinérií v následujících měsících dostatečná natolik, aby v případě potřeby plně nahradila ropovod Družba.

Společnost MERO je v rámci mezinárodního systému včasného vyrozumění v nepřetržitém kontaktu s přepravci na jižní větvi ropovodu Družba, jímž do České republiky přitéká přes území Slovenska a Ukrajiny ropa z Ruska. „Momentálně nemáme od našich partnerů žádné signály ohledně možného neplánovaného přerušení dodávek na ropovodu Družba. V případě jakýchkoliv nenadálých událostí na trase ropovodu bude MERO včas informováno, aby mohlo situaci okamžitě řešit,“ říká generální ředitel společnosti MERO Jaroslav Pantůček.

Pokud by k přerušení dodávek na Družbě došlo, má MERO pro ruskou ropu zajištěnou alternativní dopravní trasu. Díky nákupu pětiprocentního podílu transalpínského ropovodu TAL, na který navazuje společností MERO vlastněný ropovod IKL, má MERO přednostní právo na objednávky volné kapacity. „Vzhledem k nepředvídatelné situaci na Ukrajině jsme si již minulý týden předjednali potenciální navýšení toku ropovodem TAL. Sjednaný objem může plně nahradit dodávky ropovodem Družba, na nichž je závislý provoz rafinerie v Litvínově,“ říká Pantůček. Před nákupem akcionářského podílu v TAL bylo MERO v postavení tzv. třetí strany, kdy byly nejprve upřednostňovány požadavky akcionářů. „Nyní můžeme jako akcionář volnou kapacitu ropovodu TAL využívat bez omezení. Současná situace potvrzuje náš předpoklad, že nákupem podílu v ropovodu TAL se opět zvýšila bezpečnost dodávek ropy do České republiky,“ dodává Pantůček.

V případě přerušení dodávek ropovodem Družba může MERO zajistit přepravu ruské ropy alternativní trasou s využitím námořní cesty. Tankery dovezou ropu z Černého moře přes průplavy Bospor, Dardanely a přes Jaderské moře až do italského přístavu Terst, odkud bude přepravována ropovody TAL a IKL do České republiky. V Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi je navíc k dispozici kolem jednoho milionu tun ruské ropy ve vlastnictví Správy státních hmotných rezerv (SSHR), již je možné pro potřeby rafinérie v Litvínově do jedné až dvou hodin začít čerpat. Rafinérie v Kralupech nad Vltavou ruskou ropu nezpracovává a je bez problémů zásobována ropovody IKL a TAL.

V roce 2013 činila přeprava Družbou do České republiky 4 miliony tun ropy, celková kapacita ropovodu je 9 milionů tun ročně. Ropovod IKL přepravil do ČR loni 2,6 milionu tun ropy, jeho maximální kapacita je 11 milionů tun ročně.

V Centrálním tankovišti ropy (CTR) jsou uskladněny státní strategické zásoby ropy. V areálu CTR se nachází celkem 16 nádrží: čtyři o jednotlivém objemu 50.000 m3, šest o objemu 100.000 m3 a šest o objemu 125.000 m3. Zásoby pro potřeby Správy státních hmotných rezerv vystačí zhruba na 60 až 70 dní, celkově SSHR disponuje zásobami ropy a ropných produktů na 94 dní provozu.

Otevřít náhled obrázku


CIoD v soutěži ocenil odpovědnou práci členů správních orgánů – zvítězili ČEZ a MERO

Praha, 16. října 2013

Institut členů správních orgánů (CIoD) dnes slavnostně vyhlásil vítěze soutěže o nejlepší správní orgán a nejlepšího člena správního orgánu. Ocenění „Best Board“ pro kolektivní správní orgán získala společnost MERO ČR, cenu „Best Board Member“ si odnesl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Institut členů správních orgánů (CIoD) se rozhodl letos poprvé vyhlásit soutěž o nejlepší správní orgán (Best Board) a nejlepšího člena správního orgánu (Best Board Member). Podle CIoD si práce těchto lidí zaslouží ocenění a zároveň rehabilitaci v očích širší veřejnosti. „Členové představenstev a dozorčích rad zastávají významné funkce spojené s velkou odpovědností. Doposud tyto funkce byly v očích většiny lidí spojovány s vysokými odměnami a pejorativním přístupem kvůli rozdávání trafik ve státem vlastněných firmách. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku v ČR sledujeme již více než 12 let, víme, že tito lidé na sebe berou velkou odpovědnost a koneckonců i ručí svým privátním majetkem, což si málokdo uvědomuje,“ uvedla výkonná ředitelka CIoD Monika Zahálková.

V obou kategoriích bylo nominováno asi 20 společností a jednotlivců. Odborná porota posuzovala řadu kritérií. Správní orgány nominované na cenu Best Board musely kromě minimálně pětiletého působení doložit i dlouhodobě kvalitní výsledky v souvislosti se správou a řízením společnosti, vysokou úroveň Corporate Governance a důraz na dlouhodobý rozvoj. Vítězem této kategorie se stala akciová společnost MERO ČR, vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. „Cenu Best Board bereme jako ocenění dlouhodobé práce celé naší společnosti zajišťující efektivní spolehlivé zásobování České republiky ropou. V loňském roce se nám například podařilo po letech jednání získat majetkový podíl na západoevropském ropovodu TAL, což významně posiluje energetickou bezpečnost naší země,“ řekl generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček. Dodal, že cenu si zaslouží všech zhruba 115 zaměstnanců firmy.

V klání o cenu Best Board Member byl nejúspěšnější předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. V této kategorii odborná porota posuzovala např. způsobilost nominovaného, profesní, znalostní i morální předpoklady a dlouhodobé zkušenosti. Kandidáti rovněž museli mít doložitelný osobní přínos pro rozvoj Corporate Governance ve společnosti, v níž působí.

MERO ČR ZÍSKÁVÁ VLASTNICKÝ PODÍL NA ROPOVODU TAL

Praha, 20. listopadu 2012

Zásadní krok k zajištění energetické bezpečnosti ČR v dodávkách ropy

Společnosti MERO ČR, a.s. a Shell Deutschland Oil GmbH oznamují, že dne 25. září 2012 došlo k podpisu Smlouvy o nákupu akcií, na jejímž základě nabude skupina MERO 5% společenský podíl ve společnostech vlastních a provozujících ropovod TAL (The Transalpine Pipeline). Podpisem této smlouvy tak byl završen dlouhodobý proces jednání mezi oběma společnostmi. Bližší podrobnosti k uzavřeným smlouvám, včetně ceny transakce a dalších obchodních podmínek, žádná ze zúčastněných stran s ohledem na uzavřené dohody o důvěrnosti informací nezveřejňuje.

Společnost MERO ČR, a.s. nabytím výše uvedeného společenského podílu naplnila jeden z klíčových strategických cílů v oblasti energetické bezpečnosti České republiky. Ropovod TAL představuje pro Českou republiku klíčovou alternativu v oblasti dodávek ropy a kapitálovým vstupem společnosti MERO ČR, a.s. do společností vlastnících a provozujících ropovod TAL se tato pozice dále posílila.

Obě smluvní strany oceňují vysokou profesionální úroveň vzájemných jednání a deklarují svoji připravenost k užší spolupráci v budoucnosti.

Společnost MERO ČR se stane jedním z vlastníků ropovodu TAL, společného podniku velkých evropských rafinerií a přepravců ropy. Dalšími vlastníky jsou ÖMV, Shell, Exxon Mobile, Ruhr Öl, ENI, BP, Conoco Philips, Petroplus a Total. Z italského přístavu Terst je ropa dopravována potrubím přes Alpy do zpracovatelských závodů na území Rakouska a Německa, kde se v bavorském městě Vohburg napojuje ropovod IKL, který vede až na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi.

Úspěšná transakce, jejímž výsledkem je vlastnický podíl na ropovodu TAL, má řadu pozitivních důsledků. Jsou to především:

- Posílení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti zásobování ropou,

- Zvýšení hodnoty aktiv společnosti MERO, jejímž vlastníkem je český stát,

- MERO nepotřebuje pro vypořádání této transakce využít zdroje externího financování, ani žádné prostředky z veřejných rozpočtů.

Výhodnost propojení ropovodů IKL a TAL se prokázala již několikrát, když se z nejrůznějších důvodů snížil objem dodávek ropy pro české rafinérie ropovodem Družba.

Již v roce 2008, kdy se problémy poprvé výrazněji objevily, společnost MERO ČR operativně dosáhla dohody s vedením ropovodu TAL o navýšení dodávek ropy přivezené po moři do Terstu a dopravené potrubím do Vohburgu, odkud do ČR proudí ropovodem IKL. Pro případy krizové situace při přepravě ropy byla tato smlouva prodloužena v roce 2010 (až do konce roku 2015), takže MERO ČR mohlo využívat volnou přepravní kapacitu ropovodu TAL i mimo obvyklý systém dlouhodobých nominací a bez neúměrně vysokých dodatečných nákladů. Přesto MERO ČR zůstávalo pouze tzv. „třetí stranou“, která nemá na rozdíl od vlastníků TAL operativní a flexibilní možnost upravovat výši reálného objemu přepravené ropy v průběhu roku podle aktuálních potřeb, případně kdykoli využít volnou disponibilní kapacitu ropovodu TAL dle aktuální potřeby vlastníků českých rafinérií. Oprávněnost takového postupu se opětovně prokázala v letošním roce, kdy poprvé v historii dochází k většímu objemu přepravené ropy přes ropovod TAL a IKL než skrze ropovod Družba.

Postavení MERO ČR se nyní zásadně mění a v případě jakýchkoli výpadků dodávek ropovodem Družba lze uspokojovat potřeby českých rafinérií prostřednictvím ropovodu TAL – IKL v závislosti na volné přepravní kapacitě ropovodu TAL.

„Energetickou bezpečnost České republiky se snažíme zajistit ve všech oblastech. Jednou z nich jsou bezpečné dodávky ropy a její skladování. Vysoce oceňuji v této souvislosti fakt, že prostřednictvím nově nabytého vlastnického podílu na ropovodu TAL má Česká republika posíleny možnosti dodávek potřebné ropy nejen tradičním ropovodem Družba, ale v dostatečném objemu také ropovodem IKL, napojeným na transevropský ropovod TAL. Vynaložené náklady jsou mnohonásobně přečísleny pozitivními efekty této transakce,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Dodávky ropy ropovodem Družba

Kralupy nad Vltavou, 10. 4. 2012

S ohledem na řadu informací týkajících se omezení dodávek ropy ropovodem Družba sdělujeme následující:

1. Konkrétní objemy přepravené ropy, včetně jejich časového rámce, nejsou společnosti MERO ČR, a.s. před uskutečněním samotné přepravy známy a jsou předmětem obchodních jednání zákazníků. Nemůžeme tedy hodnotit, zda dochází k omezování dodávek. Můžeme však konstatovat, že za prvních 10 dní měsíce dubna dorazilo ropovodem Družba do ČR zhruba 69% z nahlášeného objemu. Tento výkyv však není neobvyklý.

2. Dle dostupných informací je společnost Transněft připravena přepravit veškeré nasmlouvané objemy ropy, které plně pokryjí požadavky zákazníků v České republice na přepravu ropy ropovodem Družba (viz. tiskové prohlášení společnosti Transněft ze dne 10.4.2012).

3. Společnost MERO ČR prověřila situaci i u ostatních provozovatelů ropovodu Družba a všichni jsou plně připraveni k přepravě takového objemu ropy, který bude zákazníky v ČR objednán a do ropovodu dodán.

4. V případě, že by obchodníci-dodavatelé ruské ropy z jakéhokoliv důvodu nechtěli ropu dodat ropovodem Družba, mají odběratelé ropy na území ČR možnost využít k dodávkám ropy alternativní ropovod IKL, který přivádí do České republiky ropu z terminálu v italském Terstu. MERO je též významným ochraňovatelem státních hmotných rezerv ropy, zásoby činí zhruba 1 mil. tun. Tento objem by měl jakékoli výkyvy vykrýt.

V Moskvě se uskutečnila pracovní schůzka OAO Transněft, a.s. a MERO ČR, a.s.

Dne 18. srpna 2011 se v Moskvě uskutečnila pracovní schůzka zástupců společností OAO Transněft, a.s. a MERO ČR, a.s. Jednání proběhlo v souladu s dohodnutým mechanismem oboustranné spolupráce obsaženém v Memorandu o vzájemném porozumění z roku 2009. Hlavním tématem tohoto setkání byla především výměna informací o aktuálních otázkách vzájemné spolupráce a vztahů mezi oběma společnostmi.

V rámci jednání byl hlavní důraz kladen na otázky spojené s přepravou ropy ropovodem Družba, včetně zajištění stability dodávek ruské ropy do České republiky. Byla diskutována také problematika stávajících evropských ropovodních systémů a celá řada aspektů vzájemné bilaterální spolupráce.

Zástupci obou společností ocenili dosavadní rozvoj bilaterálních vztahů, jejichž cílem je především zajištění stabilních dodávek z Ruské federace ropovodem Družba do České republiky.

Nové zásobníky ropy na Centrálním tankovišti ropy podpoří energetickou bezpečnost ČR.

KRALUPY NAD VLTAVOU, 27. 6. 2011 – Společnost MERO ČR je připravena zahájit výstavbu dvou nových velkokapacitních nádrží na skladování strategických zásob ropy ČR, které se mají rozšířit z 90 na 120 dnů průměrné spotřeby předchozího roku. Nové zásobníky by výhodně využily již vybudovanou infrastrukturu Centrálního tankoviště ropy MERO ČR v Nelahozevsi. Vyšší strategické zásoby ropy významně posílí energetickou bezpečnost země.

Společnost MERO ČR je připravena zahájit výstavbu dvou nových velkokapacitních nádrží na skladování strategických zásob ropy ČR okamžitě po rozhodnutí státu, reprezentovaného Správou státních hmotných rezerv, že chce bezpečně a ekonomicky skladovat část rozšířených strategických zásob ČR připadajících na ropu. Zbytek těchto zásob připadající na ropné produkty, zvláště pohonné hmoty, se skladuje na jiných místech.

„Skladování strategických zásob ropy na Centrálním tankovišti ropy MERO ČR je velmi efektivní, protože tu existuje areál s vybudovanou infrastrukturou včetně připojení ropovodů Družba a IKL, energetické a vodovodní sítě, vlastní automatizovaný požární systém využívající vodu z Vltavy, zkušený personál ovládající řídicí systém nádrží a ropovodů a také důsledná ochrana areálu před nežádoucími zásahy vnějších subjektů,“ uvedl Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR, a. s.

Podle názoru představitelů MERO ČR by se při zvyšování strategických zásob měly proporcionálně zvýšit zásoby samotné ropy na 60 dnů. „To je doba, za kterou lze přesměrovat a bezpečně dopravit ropu z tankerů na moři do České republiky prostřednictvím ropovodů TAL a IKL,“ vysvětlil Jaroslav Pantůček.

Stavba dvou nových zásobníků, každý s kapacitou 125 000 m3, je po technické stránce zcela připravena včetně potřebné dokumentace a platného stavebního povolení. Nádrže mohou stát uvnitř dosavadního areálu a využívat všech služeb Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Společnost MERO ČR je také připravena vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

Otevřít náhled obrázku


Vedení MERO ČR jednalo s prezidentem ruské společnosti Transněfť Nikolajem P. Tokarevem

Vedení společnosti MERO ČR jednalo dne 17. března 2011 s prezidentem ruské společnosti Transněfť Nikolajem P. Tokarevem, který byl v uplynulých dnech na návštěvě v Praze. Prezident Tokarev byl na jednání doprovázen 1. viceprezidentem společnosti M. M. Arustamovem a šéfem odboru zahraničních vztahů S. A. Chodyrevem. Tématem jednání bylo hodnocení spolupráce mezi oběma přepravci ropy. Setkání se uskutečnilo na základě Memoranda o vzájemném porozumění, které zástupci obou společností podepsali v červnu 2009. N. Tokarev seznámil české partnery s výhledem dodávek ruské ropy do zahraničí a zejména do ČR v dalším období. Ujistil je, že ruská firma bude i nadále přepravovat dostatečné množství ropy pro zákazníky v ČR podle sjednaných kontraktů. Vzájemná spolupráce obou společností byla hodnocena jako vynikající s tím, bude i v budoucnu rozvíjena v zájmu obou smluvních partnerů.

Grantový projekt v rámci programu ALFA

MERO ČR, a. s. společně s VÚAM Vítkovice, VÚT v Brno a ČEPRO, a. s. podalo v roce 2010 přihlášku na grantový projekt v rámci programu ALFA vypsaný Technologickou agenturou ČR (TAČR). Koncem roku 2010 byl přihlašovaný projekt schválen. V rámci čtyřletého grantu (2011 - 2014 ) bude v dílčích etapách řešena problematika integrity klíčových prvků ropovodů a nádrží. Projekt je zaměřen na vybrané kritické části potrubních zařízení, střech, dvojitých den a plášťů nádrží tak, aby jeho výstupy poskytly informaci o efektivním směřování inspekce a údržby provozních celků. Výstupy projektu nepochybně též pomohou nastavit nové sofistikované trendy a metodiky především v oblasti preventivní a prediktivní údržby a inspekce těchto zařízení, což významnou měrou přispěje i k ochraně životního prostředí.

MERO ČR A TAL PRODLOUŽILY DOHODU O PŘEPRAVĚ ROPY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Společnost MERO ČR a společnost TAL se po několikaměsíčním jednání v roce 2010 dohodly prodloužit smlouvu umožňující přepravovat ropovodem TAL více ropy pro české rafinérie v krizových situacích, které by nastaly na ropovodu Družba. MERO ČR v těchto případech může využít volnou přepravní kapacitu ropovodu TAL i mimo obvyklý systém dlouhodobých nominací, a to bez neúměrně vysokých dodatečných nákladů. Nový dodatek ke smlouvě platí až do roku 2015. „Prodloužení platnosti smlouvy mezi MERO ČR a TAL je pro energetickou bezpečnost České republiky velmi významné,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek. „Možnost rychle zvýšit dodávky ropy ropovody IKL a TAL se velmi osvědčila v druhém pololetí 2008, kdy jsme pociťovali nedostatek ropy přepravované ropovodem Družba,“ dodal. Slavnostního podpisu dodatku ke smlouvě mezi MERO ČR a TAL se 23. listopadu 2010 v Praze zúčastnili ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek, velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška, Sanders Schier, jednatel společnosti TAL (Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH), předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček a další osobnosti. Nově podepsaný dodatek navazuje na smlouvu, kterou MERO Germany AG, dceřiná společnost MERO ČR, a společnost TAL uzavřely v říjnu 2008 s tím, že její dikce se přiměřeně použila již na období od 1. července 2008, tedy od začátku krizového stavu na ropovodu Družba. Smlouva z roku 2008 měla platnost do konce roku 2010 a v případě zájmu obou smluvních stran bylo možné ji prodloužit.

Pomoc postiženým povodněmi – MERO Raspenavě

Do městečka Raspenava na Frýdlantsku, které je citelně postiženo srpnovou bleskovou povodní, směřuje pomoc společnosti MERO. Zaměstnanci se osobně účastní úklidových prací, přivážejí s sebou to nejpotřebnější: pracovní nářadí, kolečka, lopaty, košťata, kbelíky, hrábě, úklidové a dezinfekční prostředky, pracovní oděvy, obuv, pláštěnky, multivitaminové a iontové nápoje, krémy na ruce, repelenty, zdravotnický materiál. Projekt Firemního dobrovolnictví, který společnost MERO podporuje již od roku 2008, tak získává na aktuálnosti a účinnosti. Vedle konkrétní fyzické a materiální pomoci se vedení společnosti rozhodlo, že poskytne Raspenavě také finanční pomoc.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku


Dohoda z Minsku zvýší bezpečnost dodávek ropy

Společnost MERO ČR, a.s. završila tříletý strategický projekt, díky kterému se zvýší bezpečnost dodávek ropy do České republiky. V běloruském Minsku podepsal 6. května 2010 generální ředitel firmy Jaroslav Pantůček se státní společností Gomeltransněft Družba Memorandum o vzájemném porozumění. Dohoda usnadní přenos informací o přepravě ropy ropovodem Družba.

„Podpisem dohody jsme udělali důležitý krok v prevenci a předcházení krizovým stavům při přepravě ropy do České republiky z Ruska. Impulsem k navázání přímé spolupráce se všemi partnery na trase ropovodu Družba bylo zastavení dodávek ropy v lednu 2007. Postupně jsme uzavřeli dohody se všemi partnery, smlouva s běloruskou stranou proces zvýšení bezpečnosti završuje“, řekl při podpisu memoranda Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR.

Hlavním cílem dvoustranné spolupráce je výměna informací o přepravě ropy do České republiky a zejména poskytování informací o případných krizových situacích při přepravě ropy ropovodem Družba. Obě strany také plánují spolupracovat při výměně zkušenosti při provozování ropovodné infrastruktury a budou se podrobně informovat o budoucích strategických plánech a výhledech v oblasti přepravy ropy ropovodem Družba.

MERO ČR má již uzavřené podobné smlouvy a spolupráci a výměně informací s dalšími provozovateli ropovodu Družba – společnostmi Transněfť v Rusku, Ukrtransnafta na Ukrajině, a Transpetrol na Slovensku. Podpisem poslední chybějící dohody s běloruskou společností Gomeltrasněft společnost MERO ČR dokončila jeden z významných strategických projektů důležitých pro energetickou bezpečnost státu – vybudování systému včasného varování se všemi provozovateli ropovodu Družba po celé trase přepravy ropy do České republiky.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ vypověděla smlouvu o přepravě a skladování ropy s MERO ČR.

KRALUPY NAD VLTAVOU, 11. 12. 2009 – Společnost Česká rafinérská, a.s. oznámila, že vypovídá smlouvu o přepravě a skladování ropy, kterou uzavřela se společností MERO ČR v roce 1996 s tím, že tříletá výpovědní lhůta začne platit 1.1.2010.

Smlouva společností České rafinérské a MERO ČR o přepravě a skladování ropy byla uzavřena v roce 1996 na dobu nejméně 15 let s možností výpovědi od roku 2008 a to s tříletou výpovědní lhůtou. Dosavadní smlouva a smluvní podmínky budou platit do konce roku 2012. Přeprava a skladování ropy pro Českou rafinérskou společností MERO ČR není výpovědí smlouvy nijak ovlivněna. Obě společnosti budou v následujících třech letech jednat o nových smluvních podmínkách tak, aby byly přijatelné pro obě smluvní strany.

Společnost Česká rafinérská využila možnost vypovědět smlouvu, aby v tříleté výpovědní lhůtě vyjednala novou smlouvu s podmínkami, které budou lépe reflektovat prostředí v Evropě a adekvátnost nákladů spojených s poskytováním jednotlivých služeb

Společnost MERO ČR vnímá rozhodnutí České rafinérské vypovědět smlouvu o přepravě a skladování ropy jako součást obchodního sporu o výši přepravního tarifu ropovody Družba a IKL. MERO ČR trvá na tom, že současný tarif je stanoven správně. Do výše tarifu se promítají náklady, které bylo třeba vynaložit na stavbu ropovodu IKL, jehož vybudování bylo podmínkou prvních akcionářů České rafinérské (Agip, Conoco, Shell) při jejich vstupu do společnosti v rámci privatizace rafinérií v roce 1996. MERO ČR chce nastaveným tarifem pokrýt pouze své oprávněné náklady na přepravu ropy včetně odpisů, které českému státu reprezentovanému společností MERO ČR pomohou vrátit dříve investované prostředky do ropovodu IKL.

Společnosti MERO ČR a Transněfť podepsaly memorandum o vzájemném porozumění týkající se především poskytování vzájemných informací o přepravě ropy ropovodem Družba.

KRALUPY NAD VLTAVOU, 18. 6. 2009 – Společnost MERO ČR a ruská společnost Transněfť podepsaly ve čtvrtek 18. června 2009 v Moskvě memorandum o vzájemném porozumění. Dokument obsahuje závazky vzájemně se informovat o dodávkách ropy pro ČR ropovodem Družba, a to včetně krizových situací, a také o záměrech ve využití ropovodu Družba v příštích letech.

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti MERO ČR, a. s., Jaroslav Pantůček, ředitel pro strategický rozvoj a správu společnosti MERO ČR, a. s., Libor Lukášek a Nikolaj Petrovič Tokarev, prezident OAO AK Transněfť, ruské přepravní společnosti ropy, podepsali v Moskvě memorandum o vzájemném porozumění.

Dokument obsahuje především ujednání obou stran vzájemně se informovat o aktuálním i budoucím stavu dodávek ropy do České republiky prostřednictvím ropovodu Družba. Obě strany se také budou informovat o záměrech ve využívání ropovodu Družba v příštích letech. Po podpisu memoranda bude následovat podrobné rozpracování všech dohodnutých bodů, očekává se také výměna zkušeností z provozování ropovodů v ČR a v Ruské federaci.

„Smyslem podepsaného memoranda s Transněftí je informovat se v předstihu o konkrétní situaci na ropovodu Družba v dodávkách ropy a o jejich případných výpadcích. Měli bychom tak společně předcházet situacím, které v druhém pololetí roku 2008 vedly k výpadku dodávek ropy z Ruské federace do České republiky,“ uvedl Jaroslav Pantůček, generální ředitel společnosti MERO ČR, a.s.

„Podpis memoranda je v souladu s naší dlouhodobou podnikatelskou strategií, zdůraznil ředitel pro strategický rozvoj společnosti MERO ČR, a.s. Libor Lukášek.

MERO ČR: Zásobníky ropy byly opět doplněny

Do České republiky proudí dostatečné množství ropy

KRALUPY NAD VLTAVOU, 2.2. 2009 - S dodávkami ropy do ČR nejsou v posledních dvou měsících žádné problémy, ropovody přepravují dostatečné množství. Velkokapacitní zásobníky ropy na Centrálním tankovišti ropy (CTR) v Nelahozevsi, které spravuje společnost MERO ČR, jsou již doplněny. Zcela tak byly nahrazeny zápůjčky a swapy z druhé poloviny loňského roku, kdy dodávky ropy do rafinerií ropovodem Družba kolísaly.

Ropa byla do zásobníků na CTR doplněna do 31. 12. 2008. Strategické zásoby České republiky v majetku Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se tak k poslednímu dni loňského roku dostaly na úroveň před 1. červencem 2008, kdy dodávky ropy z Ruska ropovodem Družba začaly váznout. V obřích zásobnících na CTR v Nelahozevsi byly k 31. 12. 2008 zásoby převyšující jeden milion tun ropy. Ropovody Družba a IKL za loňský rok přepravily více než 8 miliónů tun ropy, což je nejvíce v dosavadní historii firmy od roku 1994, kdy byla společnost založena.

Během prvních 10 dnů v lednu 2009 přiteklo z Ruska ropovodem Družba dokonce více ropy, než bylo požadováno. Ruský dodavatel potvrdil, že dodávky ropy budou nadále pokračovat v plné výši podle dohodnutého harmonogramu.

Jet Mixéry - „pilotní zahraniční projekt“

V roce 2007 se podařilo naší společnosti realizovat první míchání Jet Mixéry v zahraničí, čímž se naplnila vize o získání zahraniční referenční zakázky. Tato moderní kanadská technologie na míchání ropných nádrží je provozována v rámci Evropy pouze na CTR v Nelahozevsi jediným vlastníkem MERO ČR, a. s.

Díky kontaktům získaných z účasti v různých mezinárodních asociacích, konferencích a v rámci prezentací prováděných v letech 2002-2004 se podařilo najít strategického partnera firmu Enigma B.V. Netherland pro teritorium Holandska.

Společně se zahraničním partnerem byl osloven potenciální zákazník, firma Vopak, která je největším nezávislým provozovatelem nádrží na světě, provozující 74 terminálů se skladovací kapacitou 21,2 mil. m3. Od roku 2005 byla zahájena intenzivní jednání včetně praktických ukázek systému Jet Mixérů při míchání a čištění na tankovišti na CTR v Nelahozevsi.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku

Více informací ...


Výměna 32 ks trubek na ropovodu Družba v průběhu odstávky v délce 96 hodin

V průběhu září 2007 proběhla výjimečná akce, ojedinělá svým rozsahem, potřebnou rychlostí i počtem nasazených pracovníků a techniky. Jednalo se o zásah na potrubí ropovodu DN 500 Družba v úseku Klobouky - Moutnice, kde byla provedena výměna 32 trubek, které podle zjištění vnitřní inspekce svými parametry nevyhovovaly požadavkům pro budoucí bezpečný provoz ropovodu. Tyto trubky byly nepravidelně rozmístěny ve dvou lokalitách na cca 8 km trasy ropovodu nedaleko od čerpací stanice (ČS) Klobouky

Výměnu výše uvedeného počtu trubek bylo nutné uskutečnit v době odstávky ropovodu trvající pouhých 96 hodin, což vyžadovalo velké nasazení kapacit pro všechny práce - vytěsnění ropy z potrubí, zajištění prostředí bezpečného pro svařování, montážní práce při výřezech a vsazení trubek do potrubí ropovodu i NDT svarů. Bylo nutné zvolit vhodný postup prací pro celou akci, vybrat spolehlivé dodavatele montážních prací, důkladně technicky a organizačně celou akci připravit a následně koordinovat činnost velkého počtu subdodavatelů na poměrně malém prostoru.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku

Více informací ...