Vyjádření k technickým sítím


Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK)

Podání žádosti o Vyjádření je možné provést:

 1. elektronicky v internetové aplikaci
  • vstoupit do aplikace můžete zde
  • internetová aplikace Žádost umožňuje:
   • vytvoření žádosti s vyznačením zájmového území na mapě
   • použití nápovědy k vyplnění žádosti umístěné přímo v aplikaci
   • volbu způsobu odeslání Vyjádření žadateli elektronicky nebo poštou
 2. zasláním žádosti (možno použít i přiloženého textového formuláře) se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě a přehledné situaci nejlépe v měřítku 1:10 000 na adresu dokumentace sítě:

  MERO ČR, a.s.
  Veltruská 748
  278 01 Kralupy nad Vltavou

  Žádosti podané pomocí internetové aplikace (viz bod 1.) jsou vyřizovány přednostně.
  Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci je žadateli Vyjádření odesíláno poštou.

Rozhodující pro vydání Vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území. Z důvodu jednoznačného určení zájmového území není možno k žádosti o Vyjádření vkládat přílohy.

Pro vyplnění důvodu žádosti použijte seznam důvodů pro Vyjádření, ve kterém najdete i bližší popis jednotlivých důvodů žádostí.

Podrobné informace o Vyjádření Vám ráda poskytne kontaktní osoba pí Dana Suková na tel. čísle 315 701 666, e-mail: vyjadreni@mero.cz, sukova@mero.czÚzemně analytické podklady

Kontaktní osoba pro předání a aktualizaci ÚAP je Mgr. David Třešňák na tel. č. 315 701 320, e-mail: tresnak@mero.cz